Kurz navazuje na kurz Konstrukce a design I. Účastník se naučí ovládat speciální prvky pro tvorbu 3D geometrie. Naučí se zadávání např. fyzikálních vlastností modelu na příkladech. V tomto kurzu se účastník naučí na příkladech o mezipředmětová  provázanosti. Například v oblasti matematiky – geometrie v rovině a prostoru, fyzikální vlastnosti těles a s dalšími předměty ve výuce.