3D Akademie

Cílem našeho vzdělávání jsou komplexní služby pro vyučujícího.  Naučím se – vyberu si téma – učím.

Projekt “3D Akademie” –  “Využití ICT ve výuce.”

 

ICT je nástroj umožňující individuální přístup, který se dá využít pro cokoliv, od nahrazení papíru a tužky po sofistikované zařízení pro speciální měření. Našim cílem je pochopení principu fungování a přenesení dovedností do všech oblastí výuky i do života – mezipředmětové vazby.

Použitím vlastního postupu je účinné každého žáka namotivovat tak, aby získal zkušenosti a sám dospěl k řešení. Spolupracoval a komunikoval s ostatními, ale pracoval i individuálně. Tvořil vlastní obsah i svou identitu, svoje dílo. Výstupem může být prezentace své práce s vlastním názorem, s vysvětlením pro ostatní, sdílení úspěchů, zkušeností a nových metod. 

Proč ve výuce ztrácet čas výkladem běžně dostupné informace třeba na youtube, kterou je možné nechat žáky vyhledat a rovnou vhodně použít?

1. Chceme omezit jednosměrný výklad a ukazování a podpořit individuální či týmovou práci a prozkoumávání, podpořit kreativitu a soutěživost žáků.

2. Chceme pro používání ICT ve výuce motivovat pedagogy, žáky i jejich rodiče.

3. Chceme pedagogy motivovat k sebevzdělávání, stejně tak i žáky.

4. Řešíme profesní rozvoj pedagogů – Uvědomění a zapojení pro zlepšení výukových postupů.

5. K dispozici máme produkty pro výuku na základních školách, metodiku a příklady.

 

S námi potřebujete jen grafický 3D editor a možnost 3D tisku. V neposlední řadě chuť změny dosavadní přístupu ve výuce a zaujmout děti novým přístupem. Jak vyučovat se s námi snadno naučíte.

 

 

 

„Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.“
Albert Einstein